Kitap Özeti Atlı han roman özeti

Kim-Jong

Onursal
Onursal
Katılım
18 May 2015
Mesajlar
1,226
Tepkime puanı
0
Atlı Han romanı, Türk’ün Avrupadaki destanını bir kez daha yaşatmak için Abdullah Ziya tarafından yazılmıştır. Gelişen olaylar etrafında Türklerin genel özellikleri verilmiştir.

Olcayto’nun babası Akdeniz’e nam salmış bir Türk Korsanıdır. Korsanlık esasında hazinelerini Margus Piskoposuna emanet verir. Argon!a öldükten sonra hazinelerini Piskopostan almalarını vasiyet eder. Argon bu vasiyeti Olcayto 20 yaşına geldiğinde ona anlatır ve Margus Piskoposu’nun peşine düşerler. Piskoposun Viminak şehrinde olduğu haberini alırlar, oraya giderler. Viminak hanında çıkan kavgaya karışırlar. Bu kavga sırasında Balamirle tanışırlar. Düşman kalabalık olduğu için Olcayto’yu yardım istemesi için Atilla’ya gönderirler.

Yolculukta, Olcayto’nun karşısına engeller çıkar. 10 kişiyle cenk’e tutuşur ve yaralanır. Alagonya onu kurtarır. Olcayto’nun verdiği mektubu Alagonya Atillaya götürür. Haberi alan Atilla ordularıyla Viminak şehrini kuşatır. Kuşatma sonunda şehri alır, kavgaya karışan Türkleri kurtarır.

Atilla bu üç yiğidin hayat hikayelerini dinler, bunları başbuğluk görevine atar. Daha sonra Morgus Piskoposunun peşine gönderir. Balamir’de Olcayto ve Argon’a katılır. Piskoposu Margos şehrinde yakalarlar, kurnazca bir planla Piskopos’u şehirden kaçırarak Atilla’ya getirirler. Margus şehrini ve hazinelerini alırlar.

Şehrin alınmasından sonra düzenlenen bir eğlence de Konstans’ın çadırında Alagonya ile Olcayto karşılaşırlar. Alagonya dansöz kılığındadır. Olcayto şaşkına döner, günlerce kimseyle konuşmaz. Argon onu bu durumdan kurtarmak için Atilla’dan izin ister; fakat Atillla onları İstanbula elçilik için gönderir.

İstanbul’a hayran kalan Olcayto, Argon ve Balamir burada bazı olaylara karışırlar. Alangoya Balamir’e bir mektup vermiştir. Balamir mektubu Olcayto’ya vermeyi unutur. Sonraları aklına gelir ve mektubu Olcayto’ya verir. Alangoya mektupta eğlencedeki durumun iç yüzünü, niçin bu hallere girdiğini Olcayto’ya anlatır.

Mektubun bir kısmı şöyledir:


“Bahadır Olcayto’ya!

Sana bu kağıtları niçin yazdığımı bende bilmiyorum. Yalnız şu kadarını söyliyeyim ki böylece babama, dünyada en sevgili ve mutlu tanıdığım annemin ölüsü üzerinde ettiğim yemine hainlik ediyorum. Böyle olmakla beraber vicdanım rahat.

Olcayto eğer seni ilk gördüğüm gün aramızda böyle birşey olacağını bilseydim hemen yolumu değiştirirdim. Fakat sen o kadar sözünde durdun, seni kendimden iğrendirmek için yaptığım hareketleri büyük bir temiz kalplilikle kabul ederek, daima önüme öyle bir şekilde çıktın ki, seni sevmedim desem yalan olur. Fakat bu duygularımı gizlemeye çalıştım. Bu dileğime erdim desem de yalan!... seni unutmak istedim unutamadım. Son bir tesadüf, talihin kalbimiz için bir darbe, fakat benim mukaddes tanıdığım yeminim için bir saadet olan son tesadüf bizi kurtardı. Sen benden (bilgi yelpazesi. net) iğrendin bende senden ümidimi kestim. Sana gönderdiğim kağıtları oku. Burada beş kişi göreceksin, bunlardan küçük kız ben, kadın annem, genç adam babami iki Romalı elçi de, şimdi Hakanınız Atilla’nın yanında bulunan Konstans ile Edegon’dur. Bunları oku Olcayto ve beni senin temiz duygularına karşılık veremediğim için, sana layık olamnadığım, için affet, talih bizi karşılaştırmayacaktı... bu hainliği yaptı. Şimdi birbirimizi unutmaya çalışarak hergün azap içinde kıvranacağız. Fakat belki bir gün herşey biter...
O vakit yine karşılaşırız. Çok dilerim ki bahtlı olalım! Şen ve esen kal, sevgili kahramanım, tekrar tekrar diliyorum!

Beni affet!...

Alangoya”

Elçiler, fermanı Bizans imparatoru Teodas’a iletirler. Atilla’nın istekleri kabul görmeyince Türk ordusu Bizans!a doğru harekete geçer. Mesya’daki Reyta kalesi alınır, birçok kişi esir edilir. Senyor Silvan adındaki esir kurtuluş fidyelerini Atilla’nın yaveri Konstans’a verir, Konstans altınları alıp kaçar, İçkin yakalanır. Atilla’nın huzurunda öldürülecektir. Birdenbire çırpınmaya başlar ve ölür. Bu Arpakçı ve Alagonya’nın intikamıdır.

Olcayto, Argon, Balamir ve AlogonyaKonstans’ın ölümünden sonra Yeşil Manastır adlı bir şehire giderler. Burada Şövalyeler halktan Jozef’in adında bir genç kızdan bakireliğini senyörlerine vermesini isterler, zorla şatoya kaçırırlar. Olcayto ve Balamir kızı oradan kurtarırlar. Bu sırada Atilla’nın diğer yaveri Edegon Bizans’a elçi olaralk gönderilmiştir.

Edegon, teodolasla anlaşır. Bizans elçileriyle birlikte Atillayı öldüreceklerdir. Bizans elçileri, Atilla’nın onlar için hazırlattığı çadırda konuşurlarken Olcayto onların planını duyari olayı Atillaya bildirir. Edegon kaçar, peşine düşen askerler onu kıstırırlar. Arpakçı da oradadır. Arpakçı yaptığı büyü ile Edegon’u öldürür. Arpakçı ve Alongoya intikamlarını almışlardır.

Atilla 450 yıllarında, bir evlilik daha yaparken hastalanır ve ölür. Onu Olcayto, Argon ve Balamir gömerler. O günden sonra üç başbuğ bir daha insanlara gözükmezler.
 
Üst