Kitap Özeti Çelo Roman Özeti

Kim-Jong

Onursal
Onursal
Katılım
18 May 2015
Mesajlar
1,226
Tepkime puanı
0
Romanda, küçük yaşta anne ve babasını kaybeden ve amcasının bakımına muhtaç olarak hayatını sürdüren bir çocuğun, büyüyüp bir delikanlı olduğunda babasından miras kalan toprağı amcasından almak için yaptıkları ve başından geçen oylalar,psikolojik ve sosyolojik tahliller boyutunda konu edilir. Roman kahramanı Çelo’nun hak arama iradesi içinde sürüklendiği çıkmaz yol gerçekçi bir anlatımla işlenerek, başarının ancak sağlam bir irade ile elde edilebileceğini bize göstermektedir.

Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Çelo’ya emmisi Eset Çavuş bakar. Ne emmisi ne oğulları ne de emmisinin karısı Fadik Çelo’ya bir oğul,bir akraba gibi davranır. Bir tek emmisinin kızı Kezik Çelo’ya iyi davranır. Çelo dağlarda çobanlık yaparken bir tek Kezik ona arkadaş olur. Emmisi Çelo’yu küçük yaştan beri çalıştırmaktadır. Çelo’yu hiç umursamaz,onu ezer. Kezik ise Çelo’yu içten içe sevmektedir. Bu sevginin Çelo’da da karşılığı vardır. Günler böyle geçer.

Çelo artık büyümüş,eli ekmek tutar hâle gelmiştir. İşte roman,Çelo’nun başka bir yerde oturan ağabeyi Nâil Efendi’nin yanına gidip,amcasından topraklarını almak için yardım istemesiyle başlar. Yukarda anlatılanlar ise,daha sonra Çelo’nun ağzından romanda anlatılır. Çelo büyüdükten sonra emmisinden kendi hakkı olan toprkalarını almak istemesine karşın emmisi Eset buna karşıdır. Toprakları vermemekte direnir. Çelo’nun düşüncesi ise toprağını alıp,ekip biçmek ve Kezik’i yanına alarak mutlu bir yaşam sürmekti. Fakat ikiside olmaz. Kezik Albazların Haydar’a gelin edilir.

Kezik hep Çelo’yu düşünmekte,Çelo’nun ise aklından bir an olsun Kezik çıkmamaktadır. Çelo emsinden toprağını almak için resmi işlemlere başavurur. Ona yol gösteren ağabeyidir. Köylü ise emmi yeğen arasındaki bu paylaşmazlığa son vermek ve her iki tarafında gönlünü etmek için araya girer. Eset Çavuş’un yandaşları Çelo’nun emmisine toprakları vermesi için Çelo’yu kandırmaya çalışırlar. Osman ile Eset Çavuş Çelo’ya tuzak hazırlarlar. Buna göre,Çelo’nun babasından bazı sentler kaldığı söylenir. Bu senetleri de Eset Çavuş ödemiş olduğu için toprakları vermemelidir. Buna muhtar Mehmet de şahit gösterilir. Eset Çavuş’un evin de köyün ileri gelenleri toplanırlar.

Çelo ise bu duruma razı olmaz,inanmaz. Emmisi biraz para vererek toprakları Çelo’dan almak istediğini söyler. Çelo yine kabul etmez. Bütün bunlar olurken Çelo’nun aklı hâlâ Kezik’tedir. Çelo bakar kendisi toprakları bu yollarla alamayınca bu topraklara sahip olmak isteyen Kılkuyruk’un Yusuf’a senet üzerinden toprakları satmaya karar verir. Yusuf toprakları alacak böylece Eset ile Çelo değil,Yusuf uğraşacaktır. Yusuf bundan çıkarını düşünerek,hoşnut olur. Bu arada kocasından dayak yiyen Kezik baba evine döner. Çelo ise aklından çıkarmadığı Kezik’i sürekli yanına gittiği Zöhre Eme’ye sorar. Kezik’in baba evine döndüğünü duyunca Çelo’nun yüreğine korlar düşer.

Kezik’i sevdiğini ve onun için her şeyi yapacağını Zöhre Eme’ye söyleyen Çelo telaşlıdır. Zöhre Eme ise Albazlara kızgındır. Onlardan öc almak için,Eset’in karısı Fadik’e “Eğier Çelo’ya Kezik’i verirseniz,Çelo topraklardan vazgeçer. ”der. Fadik bunu kocasına söyler. Eset Çavuş düşünür bir çıkar yol bulamaz,kabul eder.

Çelo o gün kasabaya topraklarını Yusuf’a satmaya gittiğinde,Kezik’in kendine verileceğini öğrenir;toprağını satmaktan vazgeçer. Aynı gün Ahmet’le köye geri döner. Ahmet onun en iyi dostu,hısımıdır. Çelo’ya yardım etmiş,hiçbir menfaat göstermeden onu evinde günlerce misafir etmiştir. Yusuf ise, Çelo’nun topraklarını satmadan köye dönmesine çok sinirlenir.

Çelo ve Eset Çavuş’a artık düşmen kesilmiştir. Bütün köylü de artık Çelo’nun yanında değildir. Çünkü o emmisi ile barışmış toprağından vazgeçmiştir. Bütün bunlardan sonra Çelo artık Zöhre Eme’nin yanında kalmakta ve emmisinin tarlasında Eset’in oğulları olan İzzet ve Duran ile çalışmaktadır. Olanlara kendisi bile inanmamaktadır. Sık sık Kezik’i görmek Çelo’mutluluk vermektedir. Köyde ise dedikodular artmıştır. Kezik’in Çelo’ya verileceğini duyan (bilgi yelpazesi.net) Albazlar Kezik’in yuvasına geri dönemsini isterler. Kezik ise bunu istemez,fakat bir gün Çelo ile Kezik’in ağabeyi İzzet kavga ederler. Çelo geldiğinden beri ve Kezik’in baba evine döndüğünden beri İzzet’in ağzı hiç susmaz. Çelo her şeyin yapmacık olduğunun farkındadır,ama Kezik hatırına her şeye katlanır. Bu durum Çelo’yu iyice yalnızlaştırmıştır. Köylünün dedikoduları da Çelo’yu üzmektedir.

Her şeyi Kezik için yaptığını kendi içinde durmadan tekrar eder. Çelo İzzet’le kavga edip,onu tarlada kanlar içinde bırakarak kaçar. Emmisi İzzet’i o hâlde görünce deliye döner. Artık her şey bitmiştir: Çelo eve geri dönmeyecek ve Kezik ona verilmeyecektir. Kezik bir iki gün içinde Albazların evine geri götürülür. Çelo bunu Zöhre Eme’den duyar.

Aklına hep ölüm gelen Çelo’nun gözü dönmüştür. Sabahına Çelo,emmisinin tarlasına gider,emmisi tarladadır. Onu izler ve karşısına çıkar,emmisini iki yerinden kama ile bıçaklar,ama öleceğini düşünememektedir. Hemen oradan kaçar,dağ taş aşar. Bakar olacak gibi değil,gider teslim olur. Eset Çavuş ölmüştür. Evinde ise ağıtlar yakılır. Bu olaylar üzerine baba evine gelmiş,günlerce kalmıştır. Kezik günlerce konuşmaz,yemez,içmez. Sanki Kezik de ölmüştür.

Kezik kocasının yanına gitme zamanı geldiğinde ise,Çelo için hazırladığı bohçayı vermesi için kardeşi Duran’ı Zöhre Eme’ye yollar. Bu bohçada Çelo’nun bozdurup harcaması için birkaç altın vardır. Kezik koca evine değil,Sadullah’ın Gölü’ne giderek kendisini sulara atar ve ölür. Bu olaylardan sonra Zöhre Eme bohçayı Kezik’in mektubu ile beraber Çelo’ya götürür.

Kezik’in ölüm haberi ile Çelo adeta yıkılmıştır. Çelo mahkeme günü salondan çıkarken kapıda gördüğü İzzet’e toprakları almaktan hâlâ vazgeçemediğini,hapisten kaç yaşında çıkarsa çıksın hakkını alacağını söyler ve roman burada biter. Yani Çelo hâlâ hakkından vazgeçmemiştir.
 
Üst