Sözlük [İtalyanca]gemello,ag ikiz, üçüz, dördüz vd.

Üst