Kitap Özeti Şermin

Kim-Jong

Onursal
Onursal
Katılım
18 May 2015
Mesajlar
1,226
Tepkime puanı
0
1981
Kitabın Yayınevi: 3F Yayınları
Sayfa Sayısı:85 sayfa
Kitabın Konusu: Çocuklara iş zevki+ sanat zevki+ ahlak ve okuma zevkşi aşılanmalıdır.Her iyi iş biraz alın teri ister.”Alet işler el+ öğünür” sözü yanlıştır. Araçlar+ insan ve gayret sayesinde çalışırlar. Ayrıca çocuklara bir çalgı öğreterek+ruhlarını inceltmelidir. Şermin+ Tevfik Fikret’in çocuklar için yazdığı otuz bir adet şiirden oluşan bir kitaptır.

Kitabın Tanıtımı
Tevfik Fikret ömrünün son yıllarıda+hece vezni ve sade Türkçe ile çocuk şiirleri yazdı.Fikret+ bu manzumeleri+ eğitimci dostu Satın Bey’in ricası ile yazmıştır.Birlikte bir çocuk yuvası açmak ve çocukları bu kitabtaki esaslara göre yetiştirmek istiyorlardı.Yuva açılamadı+fakat Şermin kitabı edebiyatımızda bir değer olarak kaldı.
Fikret’in eğitim ve öğretmenlik sevgisi+ bütün hayatınca görülür.Ömrü boyunca devam etmeyi hem nüfüz+ hem de teselli sebebi bilmiştir.Haluk’un terbiyesi üzerinde çok durmuştur.Kolej’deki öğretmenliğine Galatasaray Sultanisi’nde bir yıl+ cidden başarılı örnek bir müdür olmuştur.Şiirlerinin çoğunda(Mavi Deniz+Haluk’unBayramı)çocuk ruhunu iyi tanıdığı görülür.
Haluk’un Defteri’nde gençliğe seslenen Fikret+ Şermin de daha temellere gitmeğe çalışır.Burada çocuklara telkin etmek istediği fikirler özet olarak:
Çocuklara iş zevki+ sanat zevki+ ahlak ve okuma zevkşi aşılanmalıdır.Her iyi iş biraz alın teri ister.”Alet işler el+ öğünür” sözü yanlıştır. Araçlar+ insan ve gayret sayesinde çalışırlar. Ayrıca çocuklara bir çalgı öğreterek+ruhlarını inceltmelidir. Çocukların zihninden batıl inançları sökmek gerekir.Umacı+ öcü gibi şeyler yoktur.Tabiatı sevdirmeli+yoksullara acıma duygusu verilmelidir.Fikret ne yazık ki Şermin’de de+manevi+ dini inanç duygularının lüzumunu belirtmemiştir.O inançları hor gören materyalist anlayış+ “Milletin Şairi” olmak isteyen Fikret’in türk halkını+ tarihi+ coğrafi+ manevi şartları içinde tanımamasından doğan köklü eksikliktir.
 
Üst